Top foukaná izolace

V roce 2021 jsem byl osloven, abych vymyslel identitu pro zcela novou firmu, která vstupovala na stavební trh s aplikací foukané izolace. Názvy i domény v tomto oboru byly hustě obsazené, přesto jsem dokázal najít elegantní řešení. Pod brandem topfoukanaizolace.cz jsem připravil kompletní grafickou identitu, která úspěšně podporuje klientův business.

Díky tomu, že webová adresa firmy je součástí loga, dostává se povědomí o značce ke klientům už v prvním kontaktu s našimi propagačními materiály. Jasným identifikačním prvkem je i pruh z červených bublin, který se snadno aplikuje jak na online, tak tištěné materiály. Od vizitek a letáků až po polep firemní dodávky.