ROSTISLAV BAKULA

Pracovní zkušenosti
> 2006-2008 Grafické studio Tiskárny Protisk (České Budějovice)
> od r. 2008 grafik na volné noze (především v Praze)

Vzdělání
> 1999 – 2003 Soukromá střední výtvarná škola v Písku obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika, zakončeno maturitou
> 2003-2006 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pedagogická fakulta – aprobace český jazyk a výtvarná výchova pro II. stupeň