China Centrum Czech Republic

V roce 2017 jsem připravil kompletní grafickou identitu pro China Centrum Czech Republic. Při tvorbě loga jsem vycházel ze symbolů českého lva a čínského draka, které jsem propojil v ústředním motivu. Součástí zakázky byla i tvorba webové prezentace, kterou oživuje dynamická animace se siluetami Prahy a Pekingu.